Vítejte na webu podpory společnosti Prescom


Za účelem zefektivnění žádosti o podporu a lepších služeb pro Vás, využíváme tiketovací systém. Každé žádosti o podporu je přiděleno jedinečné číslo tiketu, které můžete použít ke sledování řešení i on-line reakci. Pro vaši informaci zajišťujeme kompletní archivy a historii všech Vašich žádosti o podporu. Platná e-mailová adresa je nutná k odeslání tiketu.

In order to streamline support requests and better serve you, we utilize a support ticket system. Every support request is assigned a unique ticket number which you can use to track the progress and responses online. For your reference we provide complete archives and history of all your support requests. A valid email address is required to submit a ticket.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!